Naše služby

Ošetření bolestivých stavů

 • Prohlídka, určení příčiny bolesti a její odstranění.
 • RTG vyšetření akutních stavů. Naše ordinace je vybavena špičkovým digitálním zobrazovacím systémem Digora Optime a RTG Minray, obě značky Soredex. Jedná se o moderní RTG zařízení, jehož záření je výrazně nižší (oproti klasickým filmům až desetinásobně), díky digitální paměťové fólii poskytuje během pár vteřin zobrazení na monitoru PC a tím možnost okamžité a bezpečné diagnostiky.

Dále disponujeme panoramatickým RTG přístrojem Soredex Cranex Novus e.

 • Navrhujeme možnosti léčby k optimalizaci orálního zdraví.

Preventivní prohlídky

 • U našich pacientů doporučujeme preventivní prohlídku dvakrát ročně.
 • Kontrolujeme hygienické návyky a doporučíme jejich vhodné provádění.
 • Zhotovujeme kontrolní RTG a OPG snímky pro odhalení možných kazů ve „skrytém“ stadiu, tzv. BiteWing,
 • detekujeme ložiska infekce a následně jejich odstranění – zubní kazy, odumřelou zubní dřeň, záněty kolem kořenů zubů až zavěsného aparátu, poškozené zubní výplně
 • vyšetřujeme sliznici dutiny ústní a můžeme být první lékařské pracoviště, jenž může diagnostikovat závažnější onemocnění.
 • Odstraňování zubního kamene a poradenství. Je možné sjednat si individuální optimální preventivní program, jehož součástí je odstranění zubního kamene ultrazvukovou technikou, profesionální čištění a leštení zubů speciálními prostředky, účinnou ordinační fluoridací, nácvik hygieny a doporučení optimálních prostředků orální hygieny.

Zubní výplně

V připadě poškození zubu kazivým procesem je důležité obnovit jeho integritu, v případech, když ztráta zubních tkání není příliš rozsáhlá.

Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Kazivá léze začíná rozkladem anorganické složky zubní skloviny (demineralizací). Postupně dochází ke zhroucení organické kostry skloviny a vzniká kavita (otvor). Kaz se působením bakteriálních metabolitů (převážně kyselin) šíří tvrdými zubními tkáněmi
(sklovinou a posléze dentinem neboli zubovinou) do hloubky zubu směrem k zubní dřeni.

Provádíme odstranění infikované, změklé části zubu, dezinfekci a doplnění původního tvaru, jestli se kolem vyčištěné dutiny – kavity nachází dostatek zubní skloviny a dentinu.

Zubní výplně zhotovujeme z těchto materiálů:

Amalgámové výplně

Doporučujeme použití kapslovaných vysoce stříbrných amalgámů,ve kterých je zaručeno přesné dózování míchaných složek, optimálních vlastností amalgámu a pro pacienta trvanlivou a bezpečnou výplň.U nás je k dispozici špičkový amalgám Permite.

Nevýhodou amalgámových výplní je pochopitelně jejich vzhled. Za další nedostatek amalgámu ve srovnání s bílými adhezivními materiály lze pokládat nepřítomnost jakékoli vazby k tvrdým zubním tkáním. Kavita (otvor) pro amalgámovou výplň musí výplni poskytovat mechanickou retenci (preparují se podsekřivé stěny), což v některých případech znamená odvrtat i část zdravé tvrdé zubní tkáně.
Za správnou indikaci ag výplně považujeme kavitu,která je dostatečně obklopena sklovinou a zubovinou,t.j.menší rozsah.V opačném případě může amalgámová výplň nevratně poškodit zub mikroprasklina­mi,které mohou později vést až k rozsáhlejším destrukcím a finančně náročnému protetickému ošetření.

Světlem tuhnoucí kompozitní výplně

Vysoce estetické výplně a díky nanotechnologii dnes bezpečné. Tyto materiály se vyznačují pevnou chemickou, ev. mikromechanickou, vazbou k tvrdým zubním tkáním. Jejich velkou výhodou je skutečnost, že umožňují lékaři postupovat při preparaci (vrtání) maximálně šetrně. Rozsah preparace je určen téměř výhradně rozsahem kazivého procesu.

Ve všech úsecích chrupu je jejich aplikace podmíněna dostatečnou vrstvou kvalitní skloviny po obvodu kavity, která je nezbytná pro vazbu fotokompozitní výplně k zubu a také zhotovení výplně v suchém pracovním poli.Tam,kde je to nutné a možné,pro izolaci používáme latexovou blánu-koferdam.

Doporučeny jenom u zvládnutého provádění orální hygieny.

Používáme kompozitní systémy od renomovaných firem 3M Espe,Ivoclar Vivadent a Kerr.

Endodontické ošetření

Zubní dřeň neboli pulpa je tvořena zubním nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí dentinovými tubuly (kanálky, které vedou dentinem od zubní dřeně až k dentinosklovinné hranici) do pulpy, dochází k jejímu zánětu, známému jako zánět nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k nekróze (odumření) nervu. Ať už zánět proběhne akutně a přivede pacienta k lékaři s nesnesitelnou bolestí nereagující na analgetika nebo dojde k asymptomatické (bezpříznakové) nekróze v důsledku chronicky probíhajícího zánětu, možnost terapie je jediná: postižený nerv odstranit, důkladně pročistit kanálky probíhající v kořenech zubu a vyplnit je vhodným materiálem, který zabrání opakovanému osídlení kořene bakteriemi.

V případech, kdy bakteriální infekce prostoupila tvrdými zubními tkáněmi a
dřeňovou dutinu zubu, nelze již zub vyléčit samotnou výplní. K odstranění
infekce, případně zbavení bolesti je nutné ošetřit kořenový systém zubu. To znamená: po odstranění kazem napadnuté skloviny a zuboviny odstranit postižený nerv, pomocí důkladného mechanického pročištění a speciálních desinfekčních materiálů potlačit zánět, na závěr vyplnit dutiny vzniklé v kořenech po odstranění pulpy (zubní dřeně) materiálem, pokud možno hermeticky a homogenně utěsní kořen, a zabrání tak jeho znovuosídlení bakteriemi. Zároveň je nutné, aby byl tento materiál dobře tolerován organismem, bez nežádoucích vedlejších účinků, nealergenní a co nejtrvanlivější.

Metoda opracování kořenového kanálku

V naší ordinaci používáme endomotor Endo It Professional značky VDW,apexlokátor Ray Apex 5 (VDW) pro měření délky kořenových kanálků a systém rotačních nástrojů firmy Micromega(One Flare,One G a Two Shape),připadně MTwo od VDW),spolu s ručními nástroji MMC.Rotační nástroje se upínají do speciálního motoru a používají se ke strojovému opracování kořenových kanálků. Jsou vyrobeny z titanu a jsou velice flexibilní.
Nezbytností u endodontického ošetření je práce s koferdamem-t.j.izolace pracovneho pole,intenzivní výplachy hypochloritem,ak­tivace ultrazvukem,použití speciálního roztoku EDTA.
Po vysušení koř.kanálků je plníme buď centrálním gutaperčovým čepem s vysokou konicitou nebo 3-D plnění nahřátou gutaperčou přístrojem Evo Fill Duo(Dia Dent).
Ošetření zubních kanálků je velice náročné jak časově,tak i materiálně.Je to pokus o záchranu zubu.Alternativou je extrakce,kterou hradí zdravotní pojišťovny.

Ošetření po proběhlé endodonci

Součástí postendodontického ošetření je snaha předejít frakturám endodonticky ošetřených zubů (které jsou po ošetření křehčí a oslabené) a vyhnout se tak zbytečným extrakcím (vytržení zubu). Tuto skutečnost je třeba zohlednit při výběru vhodného ošetření, přizpůsobit postupy volené k rekonstrukci zubní korunky, a posílit tak odolnost zubu vůči silám, které na něj působí při žvýkání. Pro zvýšení rezistence zubu je možno použít:

 • použití kompozitního dostavbového materiálu z duálně tuhnoucího cementu,v určitých připadech také užití skelného čepu (FRC čep)a pokrytí zbývajícího zubního pahýlu korunkou.

Jde o nejbezpečnější a nejčastěji používanou ochranu devitalizovaného zubu před frakturou (rozlomením), zhotovovanou ve spolupráci s laboratoří.

Ošetřování dětí

V současné době se doporučuje navštívit s dítětem stomatologa poprvé po dovršení jednoho roku věku, samozřejmě za předpokladu, že do té doby nenastanou nějaké obtíže, které by bylo třeba řešit dříve (např. úraz, eventuálně obtížné prořezávání zubů, které se ovšem v tomto věku vzhledem k typu prořezávajících zubů – řezáků – prakticky nevyskytuje). První návštěva by měla být pro dítě hlavně seznámením s prostředím a lidmi, navázáním kontaktu. Proto je nesmírně důležité neodkládat ji do doby, kdy sami doma objevíte nějaký problém (dítě si začne stěžovat na bolest, nechce jíst, nebo najdete „dírku“ v zubu, hnisající váček, apod.). Včasná prevence problémů v tomto případě ušetří dítěti nejen tvrdé zubní tkáně, ale hlavně případné psychické trauma ze zákroku na již bolestivém zubu, a zabrání vytvoření negativního vztahu k lékaři a stomatologickému ošetření obecně

Bělení zubu

Bělení zubů je metoda, která umožňuje odstranit tmavé pigmenty i z hlubších vrstev zubní skloviny. Dnes se k bělení využívají různé koncentrace karbamid peroxidu, nejčastěji ve formě gelu. Existují různé techniky bělení pro ordinační i pro domácí použití. Obecně nedoporučujeme bělit zuby bez spolupráce s lékařem. Ne každé tmavé zbarvení skloviny je vhodné bělit. Tmavým dojmem mohou na zubech působit i zubní kazy, zubní kámen či nekróza zubní dřeně (mrtvý zub), které vyžadují zcela jiný postup léčby. Nesprávně vedené bělení může poškodit tvrdé zubní tkáně i přilehlou dáseň.
Dáváme přednost domácímu bělení zubů. Tento způsob bělení provádí lékař ve spolupráci s pacientem. K bělení se používá bělící gel s obsahem karbamid peroxidu a speciální nosiče zhotovené pacientovi na míru podle otisků. Lékař připraví vhodné podmínky pro šetrné bělení a pravidelnými kontrolami a speciálními ošetřovacími postupy se stará o to, aby při bělení nedošlo k poškození zubů a dásní. Aplikaci bělícího gelu provádí pacient po nácviku doma sám. Výhodou je možnost načasování jednotlivých bělících procedur dle potřeb pacienta. Navíc umožňuje pacientovi průběžně kontrolovat odstín zubů, a samostatně se tak rozhodnout, kdy bělení ukončit. Zároveň je tento způsob vůči zubní sklovině šetrnější než jednorázové ordinační bělení, protože umožňuje použít nižší koncentrace karbamid peroxidu.

Protetické ošetření

Protetika je stomatologický obor, který se zabývá nahrazováním ztracených zubů od jednotlivých chybějících zubů či jejich částí přes skupiny chybějících zubů až po doplnění zubů do zcela bezzubé čelisti. Možnosti dnešní protetiky jsou velice široké.
Fixní, pevné náhrady.
Jsou pro pacienta dokonalou rehabilitací nejen po stránce funkční, ale i estetické, zvláště při využití keramických materiálů, které dokonale imitují zubní sklovinu. Nutností je dobrý biologický faktor kořene, v případě většího rozsahu i jejich dostatečný počet.
Ve spolupráci se zubní laboratoří zhotovujeme korunky a můstky z materiálu:

 • fazetové v kombinaci kov – kompozitní plast(maximálně ekonomické řešení).
 • metalokeramické
 • zirkonanatomické
 • zirkonkeramické

Připravujeme protetické osetření polokorunkami-kompozitní onleye a overlaye.
Upozornění:Plastové korunky z pryskyřice,plně hraženy pojišťovnou nezhotovujeme.Jsou škodlivé-vážou zubní plak,mají nízkou odolnost,často se u nich objevuje zánět dásní.Jako alternativu používáme frézované provizorní plastové korunky s mnohem vyšší odolností.

Snímací náhrady

V některých případech není možné zhotovit nesnímatelnou náhradu. Dochází k tomu obzvláště tehdy, když z nějakého důvodu, obvykle zdravotního či finančního, není možné implantovat. V takovém případě přicházejí v úvahu náhrady snímatelné. I v oblasti snímatelných náhrad se neustále zvyšují požadavky na komfort pacienta. Od snímatelné náhrady očekáváme spolehlivost – tedy dobrou retenci (držení) při jídle, mluvení i jiných činnostech a estetickou rehabilitaci – náhradu, které si okolí ani nevšimne.
To vše nám umožňují tzv. zásuvné spoje, používané ke kotvení snímatelných náhrad místo klasických spon (drátky či kovové lité spony). Pro lepší představu je můžeme přirovnat k šatovým patentkům. Při nasazování je do nich náhrada napevno zacvaknuta, čímž je její retence výrazně vyšší, než bývá obvyklé u náhrad sponových. Náhrada kotvená zásuvnými spoji odolává i uvolnění lepivou potravou. Zásuvné spoje bývají umístěny v pryskyřičném těle protézy, takže po jejím nasazení zůstávají skryté; mizí neestetický sponový systém („drátky na zubech“) a náhrada působí dokonale estetickým dojmem.
V rámci snímatelné protetiky ve spolupráci se zubní laboratoří nabízíme:

 • částečné snímatelné náhrady kotvené retenčními sponami a opěrnými sponami.
 • částečné snímatelné náhrady kotvené zásuvnými spoji
 • skeletové snímací náhrady
 • částečné snímací náhrady z materiálu Deflex-polyamid.Neobsahují kovové prvky-vysoká estetika.
 • celkové náhrady

Parodontologie

Parodontologie jako jedna z disciplín zubního lékařství se zabývá zdravím parodontu, neboli tkání obklopujících zuby. Parodontem se tedy rozumí vazivový závěsný aparát zubu, zubní cement, dáseň a alveolární výběžky čelistních kostí.
V obecném povědomí dosud přetrvává mylný názor, že zdravý zub je zub bez
kazu. Pro správnou funkci celého chrupu je neméně důležitý i zdravý parodont.
Není výjimkou, že pacienti s takzvaně „zdravými zuby“ ztrácejí pro extrémní
viklavost zuby bez jediné výplně.

Parodontitis

Nejčastějším problémem, který parodontologie řeší, je parodontitis (známá častěji jako paradentóza) – zánětlivé onemocnění postihující závěsný aparát zubů, přilehlou dáseň i kost. Zánět postihuje nejdříve dáseň (gingivitis). Toto stádium je ještě reverzibilní (vratné), včasným léčením gingivitidy lze docílit zhojení tkání do výchozího stavu. Bez léčby ale po čase dochází k narušení úponu dásně k zubním krčkům a zánět postupuje do hlubších partií parodontu, kde dochází ke vzniku hlubokých kapes (parodontálních chobotů). Kostní tkáň v okolí postižených zubů podléhá zánětlivé resorpci (rozpouštění). Výsledkem je kvantitativní úbytek kosti, který je patrný na rentgenových snímcích.

Vnější projevy parodontitidy jsou:

 • krvácení dásní
 • hnisavá exsudace (vytékání hnisu z dásní)
 • tvorba parodontálních chobotů
 • zápach z úst
 • později viklavost zubů až jejich ztráta

Neléčená parodontitida vede k nezvratné ztrátě postižených zubů.
K jejímu vzniku přispívá několik faktorů:

 • zubní povlak (tedy nedostatečná hygiena)
 • zubní kámen
 • nevhodné ošetření (např. převislé výplně, korunky či můstky)

Léčbu provádíme: individuálním preventivním programem ve spolupráci s dentální hygienistkou
pokročilejší formy: doporučíme parodontologického specialistu

MUDr. Peter Braun