Aktuality

Dovolená.Bolestivé stavy ošetří MUDr.Jiří Szostek,tel.775 500 666­(11.7.2022–22.7.2022) a MDDr.Jiří Valenta,tel.776 336 223­(25.7.2022–29.7.2022).
Ordinace dentální hygieny(Kristýna Urubová,DiS.) v běžném režimu.(602 050 46­6).

Dovolená od 14.2.2022(pon­dělí)až 18.2.2022(pátek)
Zástup MUDr.Jiří Szostek,,Rapotín,Na Výsluní 393,tel.739 461 267.

Dovolená od 12.7 2021 do 30.7.2021.

Akutní bolestivé potíže-zástup
12.7.2021–21.7.2021 MUDr.Jiří Szostek,Rapotín,Na Výsluní 393,tel.739 461 267.

22.7.2021–30.7.2021 MDDr.Hana Molnárová,Šum­perk,Langrova 23,tel.773 800 999

23.3.2020
Vzhledem k opatření vedoucí ke snížení rizika infekce covid-19 je nyní ordinace v nouzovém režimu až do odvolání.Zastu­pujeme i MUDr.Peter Braun.
Jakýkoliv osobní kontakt vyloučen,vše prosím řeště se sestřičkou telefonicky.O­toky,medikamen­ty netišitelné bolesti ošetříme chirurgickým zákrokem,nyní nelze používat vrtačky vzhledem k aerosolům.To je nyní absolutně nejvyšší rizikový zákrok-faktor přenosu infekce.Nechceme šířit infekci mezi obyvatelstvem.
Momentálně nemáme žádné účinné respirátory ffp3,ochranné jednorázové obleky,čepice,o­bličejové štíty,nejsou na trhu dostupné,není zatím vypracován oficiální hygienický protokol,na všem společně pracujeme.Až se nám vyčerpají zásoby ochranných rukavic a nadále nebudou na trhu,tak ordinaci budeme muset uzavřít úplně,snad pouze dočasně.
Na okně bude vždy vyvěšen seznam zubních lékařů+kontak­t,kteří budou v regionu zajišťovat akutní ošetření.

24.2.2017
Absolvování praktického kurzu:Endodontické ošetření od A do Z,moderní endodoncie jinak.3D plnění koř.kanálků.

15.2.2017

Nový přístroj v ordinaci,Evo Fill Duo od firmy Diadent.U endo­dontického ošetření-plnění kořenových kanálků nástřikem rozehřáté gutaperči,jeden z nejmodernějších a nejkvalitnějších způsobů zaplnění.

20.12.2016:

Dovolená v ordinaci MUDr.Norbert Braun:29.12.2016–30.12.2016,11­.1.2017–20.1.2017,19.5.2017-vzdělávání,22­.5.2017–26.5.2017, 2.6.2017, 3.7.2017–7.7.2017.Akutní případy ošetří MUDr.Peter Braun.

15.12.2016:

Novinka v ordinaci.Nyní k dispozici adhesivum Optibond FL(Kerr,USA).Ad­hesiva slouží k propojení zubní tkáně s kompozitním materiálem při výplňové nebo dostavbové terapii.

1.12.2016

Novinka v ordinaci.Pro léčbu kořenových kanálků použití špičkových nikl-titanových nástrojů firmy Micromega.V pra­covním protokolu je tak zahrnuta sekvence nástrojů:ruční MMC,One Flare,One G,One Shape.

21.10.2016

Absolvování přednášky Endodoncie v praxi s MUDr.Petrem Kořínkem.

15.1.2014:

V naši ordinaci je k Vám dispozici nový digitální panoramatický rtg přístroj Soredex Cranex Novus e.Umožňuje kontrolu skrytých kazů,zánětlivých ložisek a dalších možných problémů v dutině ústní.Vyšetření je hraženo zdravotními pojišťovnami ve frekvenci 2 let.

20.1.2011:
Veškeré postendodontické ošetření u premoláru nebo-li zubu třeňového,t.j­.„čtyřky a pětky“ je podmíněno aplikací čepu ze skelných vláken-výztuhy,dle ceníku ordinace.Myšlenkou je zabránění zlomení zubu a bezpečná trvanlivost výplně.U dalších zubu dle zvážení ošetřujícího.
Vyřazení tzv.kovových-fazetových korunek,které jako estetickou fazetu využívají materiál z klasické pryskyřice.Fazetové korunky s kompozitní pryskyřicí s lepšími estetickými vlastnostmi a odolností proti otěru zůstávají pořád v nabídce.

V současné době-říjen 2011-je termín objednání na preventivní prohlídky v měsíci leden,2012.Akutní případy řešíme dle možností co nejdříve po telefonické konzultaci.

Upozornění:Nové pacienty momentálně nepříjmáme.

11.10.2011:
Novinkou v ordinaci je Amalgámové kladívko.Je to přístroj,který vibrací speciální koncovky mnohem kvalitněji kondenzuje amalgám do ošetřovaného místa.Použití se účtuje částkou 100kč,při použití amalgámu hraženého pojišťovnou.Na výslovné přání je možné použít ruční způsob kondenzace,bez úhrady,v případě indikace amalgámu jako výplňového materiálu.
V případě použití nadstandartího amalgámu je použití přístroje a následné leštění v ceně výplně.

MUDr. Peter Braun